Announcement

Collapse
No announcement yet.

Wooden Boatbuilder

Collapse
X
 
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Wooden Boatbuildebr />
  Schooner America su Instagram: "News from the restoration site. Great progress in the last two months!! #schooneramerica #schooner #classicsailboat #woodenboat #shipwright…"

  Comment


  • Re: Wooden Boatbuildebr />

   Comment


   • Re: Wooden Boatbuildebr />
    FESTA DE LA MAR DE CATALUNYA Festival de la Marina Tradicional de Catalunya Calafell. 8 a l’11 de juny. Festival de la Marina tradicional de Catalunya Una festa que té com a propòsit posar en valor el patrimoni marítim català, fer-ne difusió i establir una relació sostenible amb el medi marí mitjançant la implicació ciutadana. https://www.youtube.com/watch?v=58f_p0G4uqo&feature=emb_title Algunes embarcacions inscrites Tipus embarcació: Material construcció: Drassana Port orígen: Eslora… Read more

    Comment


    • Re: Wooden Boatbuildebr />
     Would be nice to go there!
     Thanks Peter

     Comment


     • Re: Wooden Boatbuildebr />
      another wreck i restored, https://www.facebook.com/photo/?fbid...629788&__cft__[0]=AZXBzy373Co6-YxuSKCOwvuIitJevMWmXFI-SSkRMwCYSuWIBwVkJSCKfvbPK-SzsfAYu6Kqfi-E4TGve29DsydcxsSAPx6R9qIi9Xbug_29vSjCEAVtA6bUuwyWg ioU4wXUsnfN5dfmL2GVLt54zT8-9_7Rl2sc_sPdMEb5RSKWFUCPdkwERt-1bVUwSMv8HyitXowz91rzsd-NxnZ7Lnn5gGsgtgIjRRL0m_IkyFTLKA&__tn__=-UK-R

      Comment


      • Re: Wooden Boatbuildebr />
       Originally posted by peter radclyffe
       a palate cleanser. thank you sir!

       Comment


       • Re: Wooden Boatbuildebr />
        Sharing a visual update of the work that we've been doing at the shipyard with the interior planking! It's a long process but also really fun and satisfying!

        Comment


        • Re: Wooden Boatbuildebr />
         18
         Jeanie Johnston, 450 tonnia painava puinen siirtolaisaluksen kopio Irlannista.


         Ajoimme Irlantiin, ja veljeni toi ystävällisesti kaikki työkaluni sinne. Meillä oli pieni Citroen, ja asuimme Traleessa jonkin aikaa, kunnes löysimme Clahane Ballyardista vuokralle ihanan talon, josta oli näkymät lahdelle ja jonka omisti eräs rokokoo-fanaatikko. Piilotimme kaikki hänen tavaransa sinne, missä ne eivät voi vahingoittua. Ikuisesti sen jälkeen, jos vaimoni ja minä näimme myynnissä jonkin kiistatta myytävän huonekalun, saatoimme sanoa: "Se on vähän liian Philomena meille." Tämä ei ole meille. Talon omistajat olivat uusrikas pariskunta, joka monien irlantilaisten tavoin halusi epätoivoisesti tavata Englannin kuningattaren, koska heillä ei ollut omaa kuningatarta. He sanoivat asuvansa Kensingtonissa, mutta todellisuudessa he asuivat Kenningtonissa. Yksi syy kelttiläisen tiikerin romahtamiseen juuri sen jälkeen oli se, että pankit lainasivat rahaa rakennuttajille valtavien asuinalueiden rakentamiseen, mutta kuten eräs irlantilainen taloustieteilijä sanoi: "Eihän se ole Berkshire, eihän?".
         He eivät voineet myydä taloja, koska asuntolainojen maksamiseen ei ollut paljon työpaikkoja, joten kun kaikki romahti, monilla ihmisillä ei ollut edes omaa luksusautoa - he eivät olleet ostaneet mitään kokonaan; kaikki oli tehty luotolla. Myöhemmin Irlannissa luksusautoja saattoi ostaa 20 tai jopa 10 prosenttia niiden arvosta. Ja ne olivat yhden tai kahden vuoden ikäisiä autoja.


         Irlantilainen pomo oli järjestänyt höyryjunan ja tuulimyllyn entisöinnin Kerryn rengasreitin turisteja varten, viidenkymmenen mailin pituisen kassakoneen, joka imuroi lompakon puhtaaksi jokaisella bussipysäkillä. Hän halusi myös rakentaa siirtolaislaivan. Hän järjesti kaiken ja mainosti Irlannissa laivanrakentajia. Hän sai yhden vastauksen. Niinpä hän mainosti Englannissa ja muualla. Mikä massiivinen rakennus. Satakaksikymmentäviisi jalkaa pitkä, neljäsataa viisikymmentä tonnia painava neliölaiva. Se oli kopio yhdestä laivasta, joka oli kuljettanut siirtolaisia Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Oppipoikani oli Debra Donovan, joka oli sukua alkuperäisen aluksen ensimmäiselle omistajalle Jeanie Johnstonille (JJ).


         Köli ja keelson olivat massiiviset. Porasimme niitä ja kuollutta puuta 2-3 metrin pituisilla porilla, jotka oli hitsattu ruuveihin, koska ruuvit aukesivat jatkuvasti. Leikkasimme runkokappaleet valtavalla vannesahalla ja kahdella massiivisella 30 tuuman paksuusleikkurilla, jotka oli ostettu Titanicin rakentaneelta Harland & Wolfe -yhtiöltä Belfastista. Meillä oli Janis, oppipoika, joka tunnettiin nimellä Janis The Beveller, koska hän ohjasi viistettä, johon vannesahan pää kallistui kierteenkatkaisukoneella. Runkokappaleisiin merkittiin kulmat, lattiat sivuttiin 250mm ja runkokappaleet 200mm, kaksinkertaistettiin.

         Yritys, joka sai tehtäväkseen runkojen loftingin, sanoi olevansa paras yritys tähän työhön. He eivät olleet koskaan ennen tehneet sitä, ja se näkyi siinä, että he latoivat kaikki palat kehyksen väärälle puolelle. Klovnit. Heidän loftinginsa ei myöskään ollut tarkka, joten monia täytekappaleita oli laitettava, jotta niiden ontelot saatiin täytettyä. Mutta he olivat huijareita ja luulivat tietävänsä kaiken.

         Comment


         • Re: Wooden Boatbuildebr />
          18
          Jeanie Johnston, 450 tonowa drewniana replika statku emigracyjnego Irlandia


          Pojechaliśmy do Irlandii, a mój brat uprzejmie przywiózł wszystkie moje narzędzia. Mieliśmy małego Citroena i zatrzymaliśmy się w Tralee na jakiś czas, aż znaleźliśmy piękny dom z widokiem na zatokę, do wynajęcia, w Clahane Ballyard, należący do fanatyka rokoka. Schowaliśmy wszystkie jej rzeczy tam, gdzie nie mogły ulec zniszczeniu. Na zawsze, jeśli moja żona i ja zobaczyliśmy dyskusyjny mebel na sprzedaż, mogliśmy powiedzieć: To trochę za bardzo Philomena dla nas. Ludzie, którzy posiadali dom byli nowobogacką parą, która jak wielu Irlandczyków była zdesperowana, aby spotkać królową Anglii, ponieważ nie mieli własnej. Mówili, że mieszkają w Kensington; w rzeczywistości mieszkali w Kennington. Jednym z powodów upadku Celtyckiego Tygrysa tuż po tym wydarzeniu było to, że banki pożyczały pieniądze deweloperom na budowę ogromnych osiedli mieszkaniowych, ale jak powiedział pewien irlandzki ekonomista: "To nie Berkshire, prawda?".
          Nie mogli sprzedać domów, ponieważ nie było zbyt wielu miejsc pracy, aby spłacić kredyty hipoteczne, więc kiedy to wszystko upadło, wielu ludzi nie posiadało nawet własnych luksusowych samochodów - nie kupili niczego w całości; wszystko było na kredyt. Później można było kupić luksusowe samochody w Irlandii za 20%, a nawet 10% ich wartości. I były to samochody jedno- lub dwuletnie.


          Irlandzki szef zorganizował odbudowę pociągu parowego i wiatraka, aby złapać turystów na pierścieniu Kerry, pięćdziesięciomilowej kasie, która czyści portfel na każdym przystanku autobusowym. Chciał też zbudować statek dla emigrantów. Zorganizował to wszystko i ogłosił w Irlandii, że poszukuje armatorów. Dostał jedną odpowiedź. Więc dał ogłoszenie w Anglii i dalej. Co za masywna konstrukcja. Sto dwadzieścia stóp, czterysta pięćdziesiąt ton, statek o kwadratowym ożaglowaniu. Replika jednego z tych, które pływały do USA i Kanady, zabierając emigrantów. Moim uczniem była Debra Donovan, która była spokrewniona z pierwszym właścicielem oryginalnego statku Jeanie Johnston (JJ).


          Stępka i stępka były masywne. Wierciliśmy w nich i w martwym drewnie 2-3 metrowymi wiertłami, przyspawanymi do uchwytów, bo uchwyty ciągle się otwierały. Elementy szkieletu cięliśmy na ogromnej pile taśmowej i dwóch masywnych 30-calowych grubiarkach, kupionych od firmy Harland & Wolfe z Belfastu, która zbudowała Titanica. Mieliśmy Janis, praktykantkę znaną jako Janis The Beveller, ponieważ kontrolowała ona kąt nachylenia głowicy piły taśmowej za pomocą maszyny do cięcia gwintów. Kąty były zaznaczane na kawałkach ramy, podłogi miały bok 250 mm, a kawałki ramy 200 mm, podwojone.

          Firma, która dostała zlecenie na wykonanie poddasza, stwierdziła, że jest najlepszą firmą do tego zadania. Nigdy wcześniej tego nie robili i to pokazało, że wszystkie kawałki zostały poddane złej stronie ramy. Klauny. A ich lofting nie był dokładny, więc wiele kawałków wypełniacza musiał być włożony do budowania ich zagłębień. Ale to byli szaleńcy i myśleli, że wiedzą wszystko.

          Comment


          • Re: Wooden Boatbuildebr />
           18
           Jeanie Johnston, 450 tonn tre replika av emigrantskip Irland


           Vi kjørte til Irland, og broren min var så snill å ta med alt verktøyet mitt. Vi hadde en liten Citroen og bodde i Tralee en stund til vi fant et nydelig hus med utsikt over bukten, til leie, i Clahane Ballyard, eid av en rokokko-fanatiker. Vi gjemte alle tingene hennes der de ikke kunne bli skadet. For alltid etter hvis min kone og jeg så et diskutabelt møbel til salgs, kunne vi si: Det er litt for Philomena for oss. Menneskene som eide huset var et nyrikt par som som så mange irske var desperate etter å møte dronningen av England, siden de ikke hadde en av sine egne. De sa de bodde i Kensington; de bodde faktisk i Kennington. En av grunnene til at den keltiske tigeren kollapset like etter, var at bankene lånte ut penger til utbyggere for å bygge enorme boligfelt, men som en irsk økonom sa: "Det er ikke Berkshire, er det vel?".
           De kunne ikke selge husene ettersom det ikke var mange jobber til å betale pantelånene, så da det hele kollapset, var det mange som ikke engang eide sine egne luksusbiler - de hadde ikke kjøpt noe som helst; alt var på kreditt. Senere kunne du kjøpe luksusbiler i Irland for 20 %, til og med 10 % av verdien. Og det var ett eller to år gamle biler.


           Den irske sjefen hadde organisert restaurering av et damptog og en vindmølle for å få tak i turistene på Kerry-ringen, en femti mil lang kassaapparat som støvsuger lommeboken din ved hvert busstopp. Han ønsket også å bygge et emigrantskip. Han organiserte det hele og annonserte i Irland etter skipsbyggere. Han fikk ett svar. Så han annonserte i England og videre. For et massivt bygg. Hundre og tjue fot, fire hundre og femti tonn, et firkantet rigget skip. En kopi av en som hadde gått til USA og Canada med emigranter. Lærlingen min var Debra Donovan, som var i slekt med den første eieren av det opprinnelige skipet Jeanie Johnston (JJ).


           Kjølen og kjølsvinet var massive. Vi boret for dem og dødved med 2-3 meter lange bor, sveiset til chuckene fordi chuckene fortsatte å åpne seg. Vi kappet spantbitene på en stor båndsag og to massive 30-tommers tykkelser, kjøpt fra Harland & Wolfe, Belfast, som hadde bygget Titanic. Vi hadde Janis, en lærling kjent som Janis The Beveller, da hun kontrollerte skråningen som båndsaghodet ville vippe på med en trådskjæremaskin. Vinklene ble merket på rammestykkene, gulvene ble sidet 250 mm og rammestykkene 200 mm, doblet.

           Firmaet som fikk jobben med å heve rammene sa at de var det beste firmaet for jobben. De hadde aldri gjort det før, og det viste seg, da de lofted alle bitene til feil side av rammen. Klovner. Og deres lofting var ikke nøyaktig, så mange fyllstykker måtte legges inn for å bygge opp hulene. Men de var sjansespillere og trodde de visste alt.

           Comment


           • Re: Wooden Boatbuildebr />
            351109137_775460270786825_3506983540196801578_n.jp g (1229×2048) (fbcdn.net)

            Comment


            • Re: Wooden Boatbuildebr />
             fitting fwd bitts

             Comment


             • Re: Wooden Boatbuildebr />
              The wooden boatbuilder's skillful hands transformed raw timber into graceful vessels that glided across the water. Each boat was a testament to their craftsmanship, a work of art that captured the essence of traditional boatbuilding.

              Comment

              Working...
              X
              😀
              🥰
              🤢
              😎
              😡
              👍
              👎